Verzekeringen

In de prijs van het lidgeld en kampen, is de verzekering inbegrepen. Bij het start van het werkjaar, nemen wij een ledenwervingsverzekering voor de eerste 3 activiteiten. Indien u na deze 3 weken nog steeds geen lidgeld betaald hebt, is uw kind niet verzekerd (tot u het lidgeld betaald hebt uiteraard)!

Uw kind is verzekerd voor alle lichamelijke ongevallen. U krijgt de medische kosten terugbetaald, behalve het deel dat reeds is terugbetaald door de mutualiteit en een vrijstelling van €12,39 per schadegeval.

Ook brilschade en schade aan lenzen worden vergoed tot maximum 247,89 euro op voorwaarde dat ze gedragen worden op het ogenblik van het ongeval.

Er is ook een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering inbegrepen. (Verzekering wanneer u door een onopzettelijke fout schade berokkent aan derden of hun materiaal.) Deze geldt gedurende alle activiteiten georganiseerd door KSA-Waregem.

Bij schade, contacteer gerust onze (hoofd)leiders.