Kalender

Februari

11 februari: Activiteit 1 van het tweede semester 
18 februari: Geen activiteit (Beursfuif)
25 februari: Activiteit 2 (Vriendjesdag!)

Maart

4 maart: Geen activiteit (Leiding gaat op teambuilding)
11 maart: Activiteit 3
18 maart: Activiteit 4 
25 maart: Activiteit 5 (Streekbierentroef in OC Eikenhove)

April

1 april: Activiteit 6
8 april: Activiteit 7
15 april: Activiteit 8

22 april: Activiteit 9
28-30 april: Ledenweekend 

Mei

6 mei: Activiteit 10
13 mei: Activiteit 11 (Speciale activiteit!)

Juli

  Kamp Ham:

    BBQ op 1 juli
    KAB: 1 - 5 juli
    PAG: 1 - 7 juli
    JKN/KNA: 1 - 10 juli