Over ons

Per ban doen we elke zaterdagnamiddag van 14 tot 17 uur toffe activiteiten.
Onze werking is gebaseerd op vier kernwaarden: spelen, groeien, verbinden en engageren. Wekelijks genieten de leden in hun KSA-groep, samen met leeftijdsgenoten, van creatieve spelen volgens een goed uitgewerkt concept en met een tot de verbeelding sprekende inkleding. Elke activiteit wordt zoveel mogelijk aangepast aan de leeftijd van het kind.

We willen dat elk kind de kans krijgt om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen in de afdelingsgroep en er vrienden voor het leven vindt. We willen zowel in onze eigen werking als in de samenleving het gelijkwaardig en respectvol samenleven stimuleren. We doen dit met respect voor de K in onze naam, rekening houdend met de eigenheid van elk individu en elke groep. We geloven dat elke KSA’er door zijn enthousiasme en belangeloze inzet niet enkel een bijdrage levert aan de uitbouw van de hele KSA-werking, maar ook aan een betere samenleving.

Bondsteam

De taak van het bondsteam bestaat erin om het werkjaar in goede banen te leiden. Ze zijn tevens een aanspreekpunt voor ouders bij eventuele opmerkingen of problemen. Verder staan zij in voor het nemen van belangrijke beslissingen en leiden ze de bondstaven. Voor algemene of serieuzere zaken kan je hen telefonisch contacteren of via mail.

Dit werkjaar (2023-2024) bestaat het uit:

Bondsteam

 Penningmeester 

Contactpersoon voor alle geldzaken: betalingen voor o.a. kampen, aanvraag sociaal tarief, betaling evenementen & terugbetalingen...

Secretaris

Contactpersoon voor verzekeringen & ledenadministratie, fiscale attesten, ongevallen...